|  
Min lista  
(0)

Redigera produkt

Hållbar produktion

Vi på Amsta vill ständigt utvecklas och vara lyhörda utifrån våra kunders önskemål. Hållbarhetsengagemanget är inget undantag där vi klättrar uppåt på hållbarhetstrappan – på vägen mot en grön produktion!

Ett bra val – för både kunder och samhället

På Amsta utgår vi ifrån EU:s Globala Mål för hållbar utveckling med ambition att checka av ännu fler på både kort och lång sikt. I ett första steg ökade vi vår kunskap inom hållbarhet och identifierade flera delar som vi redan uppfyller. I en plan för kommande insatser är det viktigt för oss att kunna möta såväl befintliga som potentiella kunders krav, även deras leverantörer, och bidra till ett hållbart samhälle.

Några av de internationella riktlinjerna som är framträdande på Amsta:

  • Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
  • Hållbar konsumtion och produktion
  • Hållbar energi för alla
  • God hälsa och välbefinnande
  • Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Genom åren har vi kunnat bevisa våra produkters hållbarhet och vi är glada över att ha haft återkommande kunder med länge. Vår kvalitet och finish är en del av hållbarheten för oss. I vårt arbete ingår det bland annat att forma en egen policy och göra våra underleverantörer medvetna. Vi satsar mot så mycket ”närodlat” som möjligt.

Hållbarhet är framtiden

Som begrepp är hållbarhet omfattande, brett och i vissa fall komplext. Vi är redan igång med nya mål som vi siktar emot. För oss är det viktigt med en hållbar produktion, genom hållbara produkter, i ett hållbart material. Vi vill vara med och bidra till en miljö och ett samhälle som är hållbart. Där har vår bransch en nyckelroll. Även i en liten verksamhet går det att göra skillnad och ju mer vi växer, desto viktigare blir det att arbeta medvetet och strategiskt. Vi vill vara nytänkande och öppna för att utvecklas – såklart även inom hållbarhetsområdet. Samtidigt som vi också är medvetna om våra begränsningar och inser att allt inte går att göra på en gång i omställningen inom vissa områden.

Samarbetar med andra aktörer

Vi vill satsa! Ingen är för liten och även mindre saker är viktiga. Vi ser möjligheter för att vara så hållbara som möjligt. Amsta är en bra bit på väg och har planer för flera år framåt. Vi är måna om miljön, som är viktig i alla sina element, så i ett nästa steg ser vi nu över energialternativ som kommer täcka mer än halva vår produktion, i ett energieffektiviseringsprojekt i samarbete med Energikontoret i Mälardalen (länk: https://energikontor.se/). Vi involverar experter för att hjälpa oss på traven inom hållbar energiutveckling, effektivare energianvändning och förnybar energi.

Sedan fortsätter vi med delar som till exempel våra ärliga relationer och uppmuntrar såväl kunder som samarbetspartners att göra detsamma. Vi vill påverka både lokalt, i Sverige och utomlands där våra kunder finns. För oss är det viktigt att tänka cirkulär tillverkning. Därför tillverkar vi i hållbart material med hög kvalitet, med grön såpa och utan oljor. Vi har en torr bearbetning och återvinner det vi slänger. Sedan verkar vi för god konsumentservice genom uppföljningar och värnar om information, avtalsmetoder och ärlig marknadsföring.

Vi berättar gärna mer om vårt hållbarhetsarbete!